Retoryka z erystyką wykład 1

Lista lektur:

  • Chaim Perelman - "Imperium retoryki. Retoryka i argumenatcja" (obowiązkowa)
  • Mirosław Korolko - "Sztuka retoryki" (obowiązkowa)
  • Krzysztof Szymanek - "Sztuka argumentacji" (obowiązkowa)
  • Jerzy Ziomek - "Retoryka" (obowiązkowa)
  • Jakub Z. Lichański - "Retoryka w Polsce"
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License