Filozofia przyrody - 20 X 2009

Ad 5) Idealizm i jego odmiany:

Idealizm głosi pierwotność ducha

a) Idealizm obiektywny

(pokrywa się z dualizmem):

Platon (V w. p.n.e.) jest twórcą idealizmu (obiektywnego) – idee platona oraz bóg, który wzorując się na świecie idei tworzy nasz świat. Główna idea platońska to dobro; ew. trójca – dobro, piękno i prawda.

obiektywny – niezależny od człowieka, jego woli i świadomości (niezależny od świadomości ludzkiej)

np.
bóg istnieje obiektywnie – istnieje niezależnie od człowieka

Pierwotny duch istnieje obiektywnie, niezależnie od świadomości ludzkiej.
Religia (monoteistyczna) jest idealizmem obiektywnym – w nomenklaturze filozoficznej.

(W religiach politeistyczych nie musiało tak być.)

Idealizm dualistyczny

→ dualizm idealistyczny:

Pewna odmiana idealizmu jest idealizmem dualistycznym/dualizmem idealistycznym. Ale nie każdy idealizmem obiektywnym jest idealizmem dualistycznym.

Spirytualizm

(monizm):

łac. Spiritus – duch.
Jedyna substancja świata to substancja duchowa. Istnieje tylko spiritus – duch.

– Hegel (XIX w.) – świat jest z natury czysto duchowy, świat jest ideą absolutną, który podlega ciągłej ewolucji. Ta idea absolutna wyłania z siebie ducha ludzkiego i przyrodę. Przyroda materialne okrycie, szata pod którą istnieje duch.
– Leibniz (XVII w.) – spirytualista i pluralista – istnieje nieskończenie wiele pierwiastków duchowych.

b) Idealizm subiektywny:

Berkley (XVII – XVIII w.) jest twórcą idealizmu (subiektywnego), młody Berkley – człowiek religijny. Na starość – biskup, przeszedł na idealizm obiektywny.

subiektywny – zależny od człowieka, jego woli i świadomości (zależny od świadomości ludzkiej)

np.
nasze myśli istnieją subiektywnie – zależnie od człowieka

Pierwotny duch istnieje subiektywnie – tym duchem jest ludzki umysł; duch ludzki, dusza, etc.
Wg idealizmu subiektywnego nic nie istnieje obiektynie – ani bóg, ani świat – wszystko jest tworem ludzkiego umysłu; świadomości, duszy, ducha, etc.

Filozofia ta neguje boga, anioły, etc.
Filozofia snu/Filozofia domu wariatów – bo gdyby człowiek by nie istniał nic by nie istniało. Berkley porównywał świat do snu.

„Nie jest wykluczone, że nasze życie doczesne to tylko sen, po którym obudzimy się w świecie wiecznym”

Rzeczy wg Berkleya:
Czym jest jabłko?
Nasze przekonanie, naiwne, mówi nam, że jabłko to przedmiot względnie niezależny od nas – przesąd.
Jabłko to suma odczuć zmysłowych.
Istnieje tak długo jak ja istnieje/mam z nim kontakt zmysłowy; twór subiektywny w mojej świadomości.
Część naukowców była idealistami subiektywnymi (np. Einstein → Mach).

Eksperyment rozstrzygający (eksperyment crucis [?]): nieistnienie ludzkości, istnienie świata.

Immanentyzm

(zewnętrzny)

(młody) Berkley – świat jest tworem świadomości wszystkich ludzi.
(stary) Berkley – świat jest tworem świadomości boga → idealizm obiektywny.

Solipsyzm

(solus ipse → ja sam)

Ja sam, nie bóg, nie inni ludzie, moja świadomość tworzy świat. Świat jest wytworem mojej własnej świadomości.

- Niewielu zwolenników.

Kto był najpierw Ty czy Twój ojciec.
Mój ojciec – błędnie.
Ja – poprawnie wg solipsyzmu.
^ Jak przekonać solpisystę – unicestwić i pokazać, że się myli.

Wittenstein Traktat logiczno-filozoficzny.

Ad 6. Dualizm i jego odmiany:

a) dualizm idealistyczny:

→ patrz Idealizm dualistyczny

b) dualizm radykalny:

Arystoteles (IV w. p.n.e)

Aspekty genetyczne i aktualne rozstrzyga dualistycznie.

Dwa elementy radykalnie przeciwstawne – materialny i duchowy.

Dualizm rzeczy – hylemorfizm (hyle – materia; morfe – kształt duchowy).
Dualizm człowieka – ciało i dusza.
Dualizm świata – niebo ponad Ziemią, otoczona. Piekło w środku Ziemi.
Relatiwyzacja kierunków (Ziemia okrągła, dla nas góra dla ludzi na drugiej stronie Ziemi dół). Niebo to zawsze góra.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License