Definicje

Table of Contents

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K

Kwadrat logiczny - graficzne przedstawienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi zdaniami kategorycznymi.


L


M


N


O


P

Pragmatyka


R


S

Semantyka
Semiotyka
Siedem sztuk wyzwolonych - podstawa wykształcenia w okresie późnej starożytności i średniowiecza. Siedem sztuk dzielono na trivium (gramatyka, dialektyka, retoryka) i quadrivium (geometria, astronomia, muzyka, arytmetyka).
Syntaktyka


T


U


W

Wnioskowanie - jedna z najbardziej podstawowych odmian rozumowania obok sprawdzania, dowodzenia i wyjaśniania.


Y


Z


Powrót

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License